ONZE STRATEGIEËN VOOR VERMOGENSBEHEER
– DE MIX DOET HET

We hebben tal van mogelijkheden – volledig in uw voordeel.

Onze portefeuillebeheerders werken in vakgroepen/investeringsteams samen. Zo waarborgen we dat elke belegging die in ons universum wordt opgenomen, meermaals wordt gecontroleerd en van alle kanten wordt belicht – voor uw veiligheid./ Bij het beheer van uw vermogen gaan we „opportunistisch“ te werk. Dit betekent dat we onze strategieën doorlopend in vraag stellen en niet halsstarrig vasthouden aan procedures die het in het verleden goed deden, maar niet meer adequaat zijn voor de actuele marktsituatie. Alleen zo kunnen we het totale risico aanzienlijk minimaliseren, want een “statische” koers kan zeer gemakkelijk ook eens haar doel missen.
Op die manier leveren wij steeds actuele, passende oplossingen, die „inhouse“ worden uitgewerkt, omgezet en gecontroleerd. Het is de bedoeling om kansen in de klantenportefeuille te realiseren en daarbij te vermijden dat risico’s de bovenhand halen. Net wat onze klanten van vermogensbeheer verwachten. De dynamische aanpassingen en optimaliseringen gebeuren daarbij zowel bij de statische variabelen (zie portefeuille-navigator hieronder: beleggingsvolumes, cashflow, risico), alsook bij de samenstelling van de producten (bijv. aanpassing van de geselecteerde waardepapieren etc.) – vanzelfsprekend hechten we daarbij het grootste belang aan transparantie voor onze klanten en informeren wij hen over iedere beslissing.

In het kader van ons vermogensbeheer bieden wij u volgende financiële instrumenten aan:

Obligatielenigen actif beheerd
Aandelenallocaties met ETF’S met etrekking tot bedrijfstaken en deelstaten
Onze actief beheerde beleggingsfondsen
Portefeuilles met aandelen en aandelenopties
Beheer van beursgenoteerde derivaten (alternatieven)

ICM IN DE TOP 10 VAN DE BEST PRESTERENDE
GELDBEHEERDERS OVER 5 JAAR

Ons doorlopend zoeken naar nog betere strategieën en oplossingen heeft vruchten afgeworpen: In de ranking van het tijdschrift Wirtschaftswoche bekleedt de ICM InvestmentBank AG de 5e plaats van de best presterende geldbeheerders over vijf jaar. Dat is voor ons geen reden om uit te rusten, maar een stimulans om een nog betere performance te behalen voor onze klanten.

Bron: MMD, BaFin, 01.01.2012 bis 31.12.2016

ONZE PORTEFEUILLE-NAVIGATOR

Met ons vindt u een unieke combinatie uit onafhankelijk vermogensbeheer en moderne technologieën voor een vlotte toegang, een hoge transparantie en een maximale veiligheid.

Uit meer dan 216 beleggingsopties berekenen we samen met u de passende beleggingsstrategie voor uw vermogen. U beslist zelf over het beleggingsbedrag, de uitkering en de risicoklasse en verneemt met welke strategieën en papieren wij werken.

Bovendien bieden wij u veel verdere details en een track-record over minstens 12 maanden. Zo kunt u historische waarden betreffende de performance en de risicoverdeling overeenkomstig uw filterposities volgen. Uw persoonlijke beleggingsmix sturen wij u aansluitend per e-mail toe.
*In 3 minuten naar uw vermogensstrategie

OBLIGATIELENINGEN ACTIEF BEHEERD

Wij bieden u een actief management – ook bij vastrentende obligatieleningen, want de tijden toen een gewone “veiligheidsobligatie” in het depot bleef liggen, zijn al lang passé.

We combineren uw instructies betreffende het beleggingsvolume, het risicobudget en de benodigde cashflow met onze expertise over de deelstaten, de bedrijfstaken, de ondernemingen en de diverse leningsvormen en ontwikkelen uw individueel obligatiedepot dusdanig dat deze in de meest uiteenlopende marktsituaties winst kan opleveren. En nog een voordeel over ons obligatiedepot: via ons vermogensbeheer diversifiëren wij in een reeks obligaties, omdat we ons – in tegenstelling tot anderen – net niet moeten richten naar minimale opdelingen. Zo worden concentratierisico’s vermeden.

AANDELENALLOCATIES MET ETF’s MET BETREKKING TOT BEDRIJFSTAKEN EN DEELSTATEN

Onze op ETF’s gebaseerd aandelenfonds-portefeuille startte in april 2008. De basis van de strategie is de kwantitatieve research van het Canadese analysehuis BCA Research uit Montreal. De aanpak wordt aangevuld met onze eigen inhouse-analyses.

Met een geringe volatiliteit en de bijschakeling van tijdelijke beveiligingen hebben we sinds de uitgifte een groei van 116,88% verwezenlijkt. De vergelijkingsindex MSCI Welt in euro heeft in dezelfde tijd een stijging geboekt van 71;10%. Een doorlopende controle en de voortdurende aanpassing volgens de marktwijzigingen vormen de basis voor ons succes.
*In 3 minuten naar uw vermogensstrategie

ONS BELEGGINGSFONDS MET BELEGGINGSBEHEER

Alle vermogensbeherende beleggingsfondsen worden door ons actief beheerd – met telkens verschillende strategieën. Hier geldt kopen en laten liggen, want in het fonds wordt de structuur tussen en binnen de beleggingsklassen doorlopend aangepast aan de marktgesteldheid en de inschattingen.
PORTEFEUILLES MET AANDELEN EN AANDELENOPTIES

Ons internationaal gericht aandelenuniversum wordt door een eigen beleggingsteam doorlopend geactualiseerd. De keuze van 15 titels die we in de klantenportefeuille dan overnemen, berust op de omzetting dat deze beter dan andere in de betreffende peergroep zullen presteren. Hetzelfde geldt voor het aanvullende gebruik van aandelenopties. Een aanpassing aan gewijzigde marktomstandigheden kan zo tijdig gebeuren. Focussering gaat hier in de zin van risicobeheer voor individualiteit.*In 3 minuten naar uw vermogensstrategie

MANAGEMENT VAN BEURSGENOTEERDE DERIVATEN (ALTERNATIEF)

Wat biedt ICM alternatief?

Toegang tot markten die voor de klant tot nu moeilijk bereikbaar waren

Multidirectionele long – short strategieën op stijgende of dalende markten

Afbeelding van de eigen prognoses in complexe derivate strategieën

Selectie van asymmetrische winst-verlies-scenario’s met positieve verhouding van max. winst ten aanzien van maximaal verlies.

Ex ante definitie van het maximale verlies

Direct investment in derivaten die op de beurs worden verhandeld (geen OTC, geen certificaten, geen CFD’s, geen andere, door derden uitgegeven instrumenten)