Het ICM-team2018-09-05T12:19:42+00:00

VOLG ONS.

Waarom u voor uw vermogensbeheer voor de ICM InvestmentBank AG zou kiezen?

De ICM InvestmentBank AG werd in 1999 opgericht als Buyout van de HypoVereinsbank-groep en beheert circa € 500 miljoen aan klantengeld.

We verhogen uw persoonlijke beleggingsdoelen en wijzen uw deposito toe aan één van de in totaal 216 beleggingsstrategieën. Met deze werkwijze bereiken we twee dingen: enerzijds leidt dit tot een op maat afgestemde en topactuele oplossing voor u als klant, anderzijds kunnen de noodzakelijke aanpassingen door gewijzigde marktomstandigheden snel gebeuren. Dat is belangrijk wanneer men risico’s actief wil beheren en in de greep wil houden. De ervaring leert dat teveel individualiteit een onmiddellijke reactiebereidheid blokkeert en aan het eind geld kan kosten.

Uw persoonlijke situatie is van meet af aan belangrijk voor ons. Als zich veranderingen voordoen, kunnen we uw portefeuille tijdig daarop aanpassen – zij het dat u liquiditeit nodig hebt of uw beleggingsdoelen wilt heroriënteren.

Transparantie is bij ons een grondregel U ontvangt een uitvoerige reporting, waarbij transparante kosten; benchmark en veel meer inbegrepen zijn.

De kwaliteit van onze processen is gewaarborgd. Voor de bescherming van uw vermogen wordt elke beslissing gedocumenteerd. Wij voeren uw depot niet zelf, maar bieden u competente inleg-kredietinstituten aan die zich voor onze zaken onderscheiden.

VIND UW PASSENDE BELEGGINGSSTRATEGIE

ONZE FILOSOFIE: OMVATTEND, ANALYTISCH, SYSTEMATISCH.

Successen op de financiële markten berusten in grote mate op de toegang tot de beslissende informatie en de juiste interpretatie. Alleen met knowhow, systeem en een jarenlange ervaring kunnen de kansen van morgen nu al worden herkend en beoordeeld. Onze circa 50 medewerkers zijn wereldwijd met de beste beleggingsbanken verbonden, gebruiken hun researchmateriaal en beoordelen dit om op een bede informatiebasis systematisch de ons toevertrouwde portefeuilles te beheren.

Met deze aanpak is de ICM Investmentbank AG erin geslaagd om ook in stormachtige fasen op de financiële markten het vertrouwen van talrijke klanten te winnen en op lange termijn te behouden. Wij slaagden hierin door engagement, betrouwbaarheid, verantwoordingsbewustzijn, transparantie en innovatiekracht– waarden waarvoor we ook vandaag nog staan.

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

We zijn een team met meer dan 50 medewerkers met de meest uiteenlopende competenties.

Manuela Sippel

Manuela Sippel

Directeur | Portfoliomanager
Ingo Scheper

Ingo Scheper

Procurist | Vestigingsleider
Dr. Elke Baumgart

Dr. Elke Baumgart

Directeur | Portfoliomanager
Tobias Zenker

Tobias Zenker

Raad van Bestuur Kapitaalmarkt
Marc Stief

Marc Stief

Directeur | Portfoliomanager | Vestigingsleider
Volker Linzmeier

Volker Linzmeier

Compliance
Manfred Melchner

Manfred Melchner

Procurist | Directeur | Portfoliomanager
Dr. Norbert Hagen

Dr. Norbert Hagen

Voorzitter Raad van Bestuur
Peter Dobler

Peter Dobler

Procurist | Directeur
Dr. Viktor Papst

Dr. Viktor Papst

Fondsmanager | Procurist
Michael Prockl

Michael Prockl

Portfoliomanager

MEERMAALS ONDERSCHEIDEN.

Niet alleen onze klanten zijn tevreden met ons. De experts beoordelen ons ook met de beste cijfers. Hier is een selectie van onze recente prijzen:

  • Deutscher Fondspreis 2017:
    Het Instituut voor vermogensopbouw beoordeelt ons mengfonds „Leonardo UI“ als “uitstekend”.

  • WiWo beste vermogensbeheerder 2018:
    Onderscheiden in het segment: De meest performante geldmanager over vijf jaar.

  • Fund Award 2015:
    Onderscheiding van het maandblad €uro voor het ICM-mengfonds „Leonardo UI“.

PARTNERS & LICENTIES

De ICM InvestmentBank AG werkt al bijna 20 jaar met succes. In deze tijd hebben we een netwerk van sterke, betrouwbare partners opgebouwd, met wie we al jarenlang onze grondregels inzake professionaliteit, veiligheid en efficiëntie hebben opgebouwd – maar waarin ook het vertrouwen tussen mensen speelt en versterkt werd.

ICM IN DE OP 10 VAN DE BEST PRESTERENDE GELDBEHEERDERS OVER 5 JAAR

Ons doorlopend zoeken naar nog betere strategieën en oplossingen heeft vruchten afgeworpen: In de ranking van het tijdschrift Wirtschaftswoche bekleedt de ICM InvestmentBank AG de 5e plaats van de best presterende geldbeheerders over vijf jaar. Dat is voor ons geen reden om uit te rusten, maar een stimulans om een nog betere performance te behalen voor onze klanten.

OBLIGATIELENIGEN ACTIEF BEHEERD

We combineren uw instructies betreffende het beleggingsvolume, het risicobudget en de benodigde cashflow met onze expertise over de deelstaten, de bedrijfstaken, de ondernemingen en de diverse leningsvormen en ontwikkelen uw individueel obligatiedepot dusdanig dat deze in de meest uiteenlopende marktsituaties winst kan opleveren. En nog een voordeel over ons obligatiedepot: via ons vermogensbeheer diversifiëren wij in een reeks obligaties, omdat we ons – in tegenstelling tot anderen – net niet moeten richten naar minimale opdelingen. Zo worden concentratierisico’s vermeden.

PORTEFEUILLES MET AANDELEN EN AANDELENOPTIES

Ons internationaal gericht aandelenuniversum wordt door een eigen beleggingsteam doorlopend geactualiseerd. De keuze van 15 titels die we in de klantenportefeuille dan overnemen, berust op de omzetting dat deze beter dan andere in de betreffende peergroep zullen presteren. Hetzelfde geldt voor het aanvullende gebruik van aandelenopties. Een aanpassing aan gewijzigde marktomstandigheden kan zo tijdig gebeuren. Focussering gaat hier in de zin van risicobeheer voor individualiteit.