Contributie2019-08-13T13:20:22+00:00

WAT KOST ONZE DIENSTVERLENING?

Onze service is een van de beste – en u weet vanaf dag één wat het kost. Omdat het intransparente vergoedingsmodel snel kan oplopen tot een aanzienlijke kostenfactor. Daarom willen we u 100% transparantie en een interessant, op prestaties gebaseerd honorarium aanbieden.

Ons tariefmodel bevat volgende varianten:

  • Transactie-onafhankelijke vergoeding “all in”– dat wil zeggen alle kosten voor ons Asset Management en al uw transactiekosten worden gedekt door de depositobank. De externe kosten van de depositobank worden doorgegeven. Afhankelijk van de samenstelling van uw portefeuille, zullen de kosten variëren van 1% tot 1,5% excl. BTW.

  • Transactie-afhankelijke vergoeding voor het vermogensbeheer van 0,5% tot 1%, excl. BTW en transactie-gerelateerde vergoeding- d.w.z. u betaalt een beheersvergoeding voor ons Asset Management. Daarnaast factureren wij u voor transactiekosten per transactie, afhankelijk van het geselecteerde transactiemodel. De depositobank rekent geen kosten aan, en de externe kosten van de depositobank worden doorgefactureerd. Afhankelijk van het model, bedragen de transactiekosten 0,5 tot 1% voor aandelen, 0,25 tot 0,5% voor obligaties.

  • Winstparticipatie – er is ook de mogelijkheid om een een winstparticipatie overeen te komen. Hier komen we u tegemoet in de basiskosten.

  • Bij ICM alternatives – dit omvat alleen transacties in het investeringsgebied alternatieven (grondstoffen & deviezen). De transactiekosten voor elke transactie zijn €37,50.

Onze tarievenstructuur is transparant, omvat geen kleine lettertjes en is zonder verrassingen.

EEN OVERZICHT VAN ONZE KOSTENMATRIX

Charge stijl
Leo G
Alternatives
Midgrade EUR 10
Midgrade EUR 20
Midgrade All Curr 10
Midgrade All Curr 20
Midgrade All Curr 30
Allgrade
All Curr 20
Allgrade
All Curr 30
Allgrade
All EUR 20
Allgrade
All EUR 30
Aandelen
ETF
Management Fee in %
1,50
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,0
0,75
Transactiekosten volume in %
0
0
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
ALL IN Vermogensbeheer in %
geen transactiekosten
0
N/A
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
ab 1,0
Transactiekosten één transactie in €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Winstdeling in %
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
Leveragekosten Libor +1% (-0,22%) in %
min. 1%
N/A
min. 1%
min. 1%
min. 1%
min. 1%
min. 1%
min. 1%
min. 1%
min. 1%
min. 1%
min. 1%
min. 1%
Transactiekosten van derden Single Trade in € Custodian
8,5 plus ruilkosten

ICM IN DE OP 10 VAN DE BEST PRESTERENDE GELDBEHEERDERS OVER 5 JAAR

Ons doorlopend zoeken naar nog betere strategieën en oplossingen heeft vruchten afgeworpen: In de ranking van het tijdschrift Wirtschaftswoche bekleedt de ICM InvestmentBank AG de 5e plaats van de best presterende geldbeheerders over vijf jaar. Dat is voor ons geen reden om uit te rusten, maar een stimulans om een nog betere performance te behalen voor onze klanten.

OBLIGATIELENIGEN ACTIEF BEHEERD

We combineren uw instructies betreffende het beleggingsvolume, het risicobudget en de benodigde cashflow met onze expertise over de deelstaten, de bedrijfstaken, de ondernemingen en de diverse leningsvormen en ontwikkelen uw individueel obligatiedepot dusdanig dat deze in de meest uiteenlopende marktsituaties winst kan opleveren. En nog een voordeel over ons obligatiedepot: via ons vermogensbeheer diversifiëren wij in een reeks obligaties, omdat we ons – in tegenstelling tot anderen – net niet moeten richten naar minimale opdelingen. Zo worden concentratierisico’s vermeden.

PORTEFEUILLES MET AANDELEN EN AANDELENOPTIES

Ons internationaal gericht aandelenuniversum wordt door een eigen beleggingsteam doorlopend geactualiseerd. De keuze van 15 titels die we in de klantenportefeuille dan overnemen, berust op de omzetting dat deze beter dan andere in de betreffende peergroep zullen presteren. Hetzelfde geldt voor het aanvullende gebruik van aandelenopties. Een aanpassing aan gewijzigde marktomstandigheden kan zo tijdig gebeuren. Focussering gaat hier in de zin van risicobeheer voor individualiteit.