BACHELIER UI

Het vermogensbeherende mengfonds Bachelier UI streeft een opportunistische aanpak na met inzet van derivaten en een aandelenquota van minstens 51%. Uitkeringen moeten in hun omvang de door de belegger direct te dragen belastingslast uit verkregen winsten dekken.
Dit fonds richt zich niet naar een specifieke beleggingsstrategie zoals Value, Growth of Momentum. De inzet van derivaten moet daarbij risicoverlagend werken, zonder daarbij tegelijk de rendementskansen te beperken.

Het beleggingsuniversum van het fonds is onbeperkt en kan in gelijke mate uit aandelen van industriële landen en drempellanden bestaan. Hetzelfde geldt voor de keuze van vastrentende paieren en converteerbare obligaties, waarbij hier de harde valuta op de voorgrond staan.


Bachelier UI Fonds

ISIN: DE000A1JSXE3
WKN: A1JSXE
Valuta: EUR
Volume: EUR 9.347.958,24
BVI-categorie: Renten
Beleggingsdatum: 2. Mai 2012