Bachelier2019-07-23T20:41:46+00:00

BACHELIER UI

Het vermogensbeherende mengfonds Bachelier UI streeft een opportunistische aanpak na met inzet van derivaten en een aandelenquota van minstens 51%. Uitkeringen moeten in hun omvang de door de belegger direct te dragen belastingslast uit verkregen winsten dekken.
Dit fonds richt zich niet naar een specifieke beleggingsstrategie zoals Value, Growth of Momentum. De inzet van derivaten moet daarbij risicoverlagend werken, zonder daarbij tegelijk de rendementskansen te beperken.

Het beleggingsuniversum van het fonds is onbeperkt en kan in gelijke mate uit aandelen van industriële landen en drempellanden bestaan. Hetzelfde geldt voor de keuze van vastrentende paieren en converteerbare obligaties, waarbij hier de harde valuta op de voorgrond staan.

CONTACT OPNEMEN

Bachelier UI Fonds

ISIN: DE000A1JSXE3
WKN: A1JSXE
Valuta: EUR
Volume: EUR 8.384.838,89
BVI-categorie: Renten
Beleggingsdatum: 2. Mai 2012

Bachelier UI bei Universal Investment
Bachelier UI Factsheet ICM

ICM IN DE OP 10 VAN DE BEST PRESTERENDE GELDBEHEERDERS OVER 5 JAAR

Ons doorlopend zoeken naar nog betere strategieën en oplossingen heeft vruchten afgeworpen: In de ranking van het tijdschrift Wirtschaftswoche bekleedt de ICM InvestmentBank AG de 5e plaats van de best presterende geldbeheerders over vijf jaar. Dat is voor ons geen reden om uit te rusten, maar een stimulans om een nog betere performance te behalen voor onze klanten.

OBLIGATIELENIGEN ACTIEF BEHEERD

We combineren uw instructies betreffende het beleggingsvolume, het risicobudget en de benodigde cashflow met onze expertise over de deelstaten, de bedrijfstaken, de ondernemingen en de diverse leningsvormen en ontwikkelen uw individueel obligatiedepot dusdanig dat deze in de meest uiteenlopende marktsituaties winst kan opleveren. En nog een voordeel over ons obligatiedepot: via ons vermogensbeheer diversifiëren wij in een reeks obligaties, omdat we ons – in tegenstelling tot anderen – net niet moeten richten naar minimale opdelingen. Zo worden concentratierisico’s vermeden.

PORTEFEUILLES MET AANDELEN EN AANDELENOPTIES

Ons internationaal gericht aandelenuniversum wordt door een eigen beleggingsteam doorlopend geactualiseerd. De keuze van 15 titels die we in de klantenportefeuille dan overnemen, berust op de omzetting dat deze beter dan andere in de betreffende peergroep zullen presteren. Hetzelfde geldt voor het aanvullende gebruik van aandelenopties. Een aanpassing aan gewijzigde marktomstandigheden kan zo tijdig gebeuren. Focussering gaat hier in de zin van risicobeheer voor individualiteit.