Voordelen2018-01-31T08:44:34+00:00

LAAT ONS OVER FEITEN SPREKEN

We are no Robots! Terecht. Overtuig u van de feiten.
We willen graag uw competente gesprekspartner zijn in kwesties van vermogensbeheer


Actief versus passief

Actief vermogensbeheer is niet statisch. Buiten de standaardindex kunnen zich risico’s voordoen die in de index inbegrepen zijn.

Ongelimiteerde versus gelimiteerde selectie

In het Engels bestaat hiervoor een vast begrip – unconstrained. Andes dan in de index heeft de klant in het actieve portefeuillebeheer een veelvoud aan keuzemogelijkheden in vergelijking met de indexleden. Deze posities heeft niet elke belegger in portefeuille. Deze posities leiden tot een diversificatie buiten de mailstream-portefeuilles.

Vaste weging versus variabele weging

Passieve beleggingen vereisen wegingen. Wij zijn hier flexibeler.

Resultaat Outperformance

Volgens publiek toegankelijke gegevens leverden wij aantoonbaar in het verleden veel betere resultaten dan onze concurrentie. Dit blijkt uit ons publiek fonds zoals Leonardo UI (flexibel mengfonds) en AvH (Emerging Markets mengfonds).

Risico in de greep

We maken gebruik van de analyses van ons onafhankelijk partnerhuis BCA Research, Montreal. Als we het gras eens niet tijdig horen groeien, kunnen wij ervan op aan dat uit 70 jaren ervaring op de kapitaalmarkt betrouwbaar en tijdig signalen komen die onze expertise ondersteunen.

portefeuillestructuur

Bij ons hebt u keuze tussen 216 beleggingsstrategieën. En geen van deze strategieën heeft 08/15 karakter. Dat merkt men alleen aan doordat we de enige aanbieder in Duitsland zijn die voor de klanten obligaties toegankelijk wil maken die hen anders worden ontzegd.

WELKE BELEGGING PAST NU EIGENLIJK BIJ MIJ?

Zoek in een paar stappen uit welke beleggingsstrategie het beste aan uw behoeften voldoet.
Voor elke beleggingsportefeuille kunt u historische performance-waarden bekijken en analyseren.

We beginnen eraan!

ICM IN DE OP 10 VAN DE BEST PRESTERENDE GELDBEHEERDERS OVER 5 JAAR

Ons doorlopend zoeken naar nog betere strategieën en oplossingen heeft vruchten afgeworpen: In de ranking van het tijdschrift Wirtschaftswoche bekleedt de ICM InvestmentBank AG de 5e plaats van de best presterende geldbeheerders over vijf jaar. Dat is voor ons geen reden om uit te rusten, maar een stimulans om een nog betere performance te behalen voor onze klanten.

OBLIGATIELENIGEN ACTIEF BEHEERD

We combineren uw instructies betreffende het beleggingsvolume, het risicobudget en de benodigde cashflow met onze expertise over de deelstaten, de bedrijfstaken, de ondernemingen en de diverse leningsvormen en ontwikkelen uw individueel obligatiedepot dusdanig dat deze in de meest uiteenlopende marktsituaties winst kan opleveren. En nog een voordeel over ons obligatiedepot: via ons vermogensbeheer diversifiëren wij in een reeks obligaties, omdat we ons – in tegenstelling tot anderen – net niet moeten richten naar minimale opdelingen. Zo worden concentratierisico’s vermeden.

PORTEFEUILLES MET AANDELEN EN AANDELENOPTIES

Ons internationaal gericht aandelenuniversum wordt door een eigen beleggingsteam doorlopend geactualiseerd. De keuze van 15 titels die we in de klantenportefeuille dan overnemen, berust op de omzetting dat deze beter dan andere in de betreffende peergroep zullen presteren. Hetzelfde geldt voor het aanvullende gebruik van aandelenopties. Een aanpassing aan gewijzigde marktomstandigheden kan zo tijdig gebeuren. Focussering gaat hier in de zin van risicobeheer voor individualiteit.