VEILIGHEID HEEFT BIJ ONS DE HOOGSTE PRIORITEIT

We hebben ons ertoe verbonden u bij uw geldbeleggingen een maximale veiligheid te bieden met betrekking tot uw gegevens en de toegang tot uw depot en uw rekening. We beschermen uw gegevens met de modernste veiligheidstechnologie.

Alle persoonlijke informatie wordt steeds gecodeerd en in een computercentrum in Duitsland opgeslagen. De ICM InvestmentBank AG behoort als gereguleerd instituut tot de “Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen” (EdW).

COMPLIANCE

De financiële crisis van 2007 geeft de beleggers in banken en vermogensbeheerders grondig geschaad. De uit de crisis resulterende strengere regulering door de globale financiële toezichthoudende instanties heeft deze schade hoogstens kunnen begrenzen.

We beschouwen het daarom als één van onze topdoelen om onze klanten dat vertrouwen terug te geven. Compliance is voor ons niet alleen een plichtvervulling, het is een vanzelfsprekendheid. Naast de door de wetgever vooropgestelde verplichtingen waaraan we steeds voldoen bieden wij volgende beveiligingen voor uw vermogen:


ONS KWALITEITSBEHEER IS EEN VAN DE BESTE.

We hebben ons ertoe verbonden u bij uw geldbeleggingen een maximale veiligheid te bieden met betrekking tot uw gegevens en de toegang tot uw depot en uw rekening.
We beschermen uw gegevens met de modernste veiligheidstechnologie.

  • Onafhankelijke beleggingscomités voor aandelen, obligaties, ETF’s en een reeks zelf beheerde fondsen vormen de basis van uw succesvolle beleggingen. Door de tactische assetallocatie en een overkoepelend kwaliteitsbeheer wordt de juiste balans van de activaklassen in uw portefeuille aan de marktsituatie aangepast. We zijn op zoek naar “goede risico’s”, dus beleggingen met een hoog rendement en een zo klein mogelijk risico.

  • De digitalisering dringt in toenemende mate door in alle takken van de economie, ook in de financiële branche. Dit vormt een verder nieuw procesdomein bij de ICM InvestmentBank AG. Terwijl veel beleggers het vermogensbeheer actueel in handen geven van Robo adviseurs, dus zelflerende computeralgoritmen, benut de ICM InvestmentBank AG de digitalisering om de procedures voor de klanten te verbeteren en te vereenvoudigen. Hiertoe behoren de veilige, digitale uitwisseling van persoonsgegevens en instructies betreffende de nauwkeurige compensatie van gewijzigde aanbiedingenen gewijzigde behoeften.

  • Actuelere en omvangrijkere informatie, omdat deze via geautomatiseerde informatie-interfaces en ten alle tijde via gelijk welk medium voordelig beschikbaar kunnen worden gesteld.

  • Digitalisering betekent voor ons niet om uw geld toe te vertrouwen aan zelflerende computers die in hun 2-jarige ontwikkelingsfase pas leren “lopen”.
  • Onder goede kwaliteit verstaan we het tot stand brengen van beleggingsstrategieën op maat en op basis van de beginselen van de natuurlijke intelligentie.